LEDERSTØTTE

Ledere må ofte løse vanskelige spørsmål alene. I slike tilfeller kan det være ønskelig med en ekstern støttespiller som ikke er tilknyttet organisasjonen.

Vi tilbyr lederstøtte, ledersparring og rådgiving som gir lederne en uavhengig og nøytral kilde, men også en strukturert og utfordrende partner. Vi kan sammen diskutere problemstillinger ufiltrert på en trygg plattform uten strategiske hindringer eller fare for lekkasje. InTeamMade tilbyr også støtte til ledergrupper eller styrer.