ORGANISASJON

Vi tilbyr workshoper som en del av organisasjonsutviklingsarbeidet som de fleste organisasjoner jobber jevnt med. På en workshop jobber vi med tema som inngår i utviklingsprosessen, samtidig som vi bygger relasjoner gjennom opplevelsesbaserte prosesser.

Relevante tema kan da blant annet være:

  • motivasjon
  • kommunikasjon
  • engasjement
  • konflikter
  • endringsprosesser
  • bevisstgjøring
  • visjonssøk/ verdigrunnlaget

Arbeidet som blir gjort på workshopene blir etterpå implementert i arbeidshverdagen i organisasjonen.