Fiskeridirektoratet

 • temasentrert teamutvikling


Coast Seafood AS

 • organisasjonsutvikling
 • rekruttering
 • lederutvikling


Statoil ASA

 • teamutvikling


Framtidsfylket

 • personlig utvikling
 • rekruttering
 • teamutvikling
 • temasentrert teamutvikling
 • karriereveiledning


NAV

 • temasentrert teamutvikling
 • motivasjonsveiledning


VideoNor

 • temasentrert teamutvikling
 • organisasjonsutvikling


Innovasjon Norge

 • temasentrert teamutvikling
 • karriereveiledning
 • personlig utvikling


Oslo Kommune

 • opplevelsesbasert teamutviklinging