REKRUTTERING

I dagens arbeidsliv er det medarbeidernes personlige egenskaper som gjør den store forskjellen, dette gjelder spesielt lederstillinger. Mange organisasjoner har lang erfaring med å velge nye medarbeidere på et faglig grunnlag. Imidlertid står man ofte overfor stor usikkerhet når det gjelder personlig egnethet. InTeamMade tilbyr en kartleggings- og utvelgelsesprosess som gir et trygt grunnlag ved ansettelser.Vi jobber gjennom følgende tre faser:

  1. Kartlegger hvilket type menneske organisasjonen har bruk for.
  2. Gjennomfører assesment-senter, som tester kandidatenes personlige egenskaper helt konkret (Outdoor- og indoor assesment).
  3. Rådgir organisasjonen med hensyn til sammensetting av teamet kandidaten skal jobbe i.

Vi jobber tett sammen med organisasjonens ansvarlige i ansettelsesprosessen. Vi bruker samtaler, praktiske problemstillinger og reelle arbeidssituasjoner for å teste kandidatene.

Dette gir organisasjonen et solid grunnlag for å vurdere kandidatenes personlige kvalifikasjoner i forhold til de utfordringer organisasjonen ønsker løst.