Rekruttering

Ledelsen i en organisasjon skal ansette en avdelingsleder. For å øke treffsikkerheten i forbindelse med denne prosessen blir vi engasjert.
Vår oppgave er da:

  • å kartlegge nøyaktig hvilke behov organisasjonen har
  • i en felles prosess med de ansatte, kommer vi frem til en ønsket profil
  • å ivareta både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper
  • å finlese søknader som er kommet inn og å fange opp det som står mellom linjene
  • å være med i utvelgelsesprosessen av kandidater som skal komme til intervju
  • å forberede intervjuene og å lede dem
  • å teste kandidater i ulike praktiske ferdigheter
  • å gjennomføre problemløsningstester sammen med teamet vedkommende skal jobbe i
  • å bruke opplevelsesbaserte prosesser i naturen
  • å lede prosessen med å danne seg et riktig bilde av kandidatene og velge til slutt den som passer best inn i stillingen

En slik prosess kan ta fra tre til seks uker og vil kreve ca.30 arbeidstimer fra vår sideOrganisasjonsutvikling

Ledelsen av en organisasjon har oppdaget at to avdelinger, fordelt på to ulike kontorsteder, ikke lenger jobber mot et felles mål og til dels motarbeider hverandre.
I slike tilfeller syr vi sammen en workshop sammen med bedriften:
• vi jobber oss inn i problematikken for å forstå dynamikken og utfordringene
• vi finner ut hvordan de forskjellige ledernivåer fungerer (sammen med toppledelsen)
• denne kunnskapen bruker vi på å lage en konkret og spesialtilpasset workshop
• begge avdelinger drar til et sted ved kysten hvor vi blir i to dager og lever tett på hverandre, vi skaper en fortrolig atmosfære
• vi blander personene på tvers av avdelingene og har aktiviteter sammen slik at medarbeidere får tettere kontakt
• etter at en del aktiviteter for å bygge opp de uformelle relasjonene er gjennomført går vi inn i selve prosessen med å se på utfordringene en står overfor. I samtaler og forskjellige gruppeøvelser bearbeider vi temaene og konkrete problemstillinger som dukker opp
• vi leder og veileder prosessen slik at deltakerne selv finner ut hva som må endres. Ved en slik selvrealisering får deltakerne et større eierskap til både prosessen videre og resultatene
• sammen lager vi en konkret handlingsplan som skal bli brukt i den daglige arbeidsprosessen
• under hele prosessen veileder og sørger vi for at deltakerne bygger gode relasjoner seg imellomTeamutvikling

En avdelingsleder i en statlig organisasjon ser en del utfordringer i avdelingen sin. Nøkkelområder som han selv har identifisert er motivasjon og kommunikasjon. Han ønsker å jobbe med dette tema samtidig som han vil at de ansatte kan gjøre noe i lag som øker den sosiale samhørigheten. Vi foreslår en opplevelsesbasert workshop.
Vi tilbyr da følgende:
• finne ut mer om bakgrunnen for denne tematiske tilnærmingen sammen med avdelingslederen
• utvikle en workshop som er tilpasset organisasjonen og temaene
• gjennomføre workshopen i et variert opplegg som innebærer:
o problemløsningsoppgaver i naturen med en etterfølgende evaluering som kobler oppgaven til nøkkelområdene som lederen ønsker å forbedre
o en faglig del hvor vi jobber konkret med temaet
o en ny problemløsningsoppgave hvor deltakerne skal bruke sin kunnskap
o en avsluttende kanoregatta
• Et slikt opplegg kan vare fra en halv til tre dager, med mange ulike alternativer og aktiviteterLedelse

En direktør av en mellomstor bedrift ser behovet for en ny ledersamling med alle ledere helt nede til avdelingsledernivå. Her skal det blant annet jobbes med en ny visjon, med strategispørsmål og med endringsprosesser som bedriften står overfor. Han vil gjerne knytte det sammen med opplevelsesbaserte aktiviteter ut i naturen for å utvikle relasjonene i ledergruppen.
Vi tilbyr da følgende opplegg:
• kartlegging av det faglige innholdet som direktøren ønsker å jobbe med
• en kajakktur på 4 dager med overnatting på hytter og i telt, i Geirangerfjorden. Vi leverer et ferdig opplegg med mat, overnatting, utstyr og guiding. Lederen tar med laptoppen
• turen vil variere litt i forhold til værsituasjonen
• under turen veileder og styrer vi samtalen i gruppen angående de valgte temaene
• vi gjennomfører enkel veiledning og utviklingssamtaler for lederne
• vi utarbeider en tiltaksplan med oppfølging i lag med gruppen, som skal overføre innholdet fra samlingen og inn i hverdagen
• vi evaluerer relasjonsbyggingen som har utviklet seg under turenTrainee

En fagklynge fra verftsindustrien på Sunnmøre vil sette samen et traineeprogram for å ta vare på den økende andelen traineer i rekrutteringsprosessen.
Vi tilbyr følgende:
• Vi leder prosessen med å finne ut hva de enkelte organisasjoner ønsker seg i programmet
• Vi setter sammen et program som kan inneholde følgende:
o fire fagsamlinger per år hvor vi står for faglig innhold, personlig utvikling, aktiviteter, erfaringsutveksling, opplevelsesbasert læring, sosial teambuilding, bedriftsbesøk, overnatting og mat.
o oppfølging av alle traineer og mentorer i organisasjonen.
o planlegging og gjennomføring av et utenlandsopphold.
o mentorutviklingsworkshop i starten av programmet.
o evaluering og tilbakemelding av programmet sammen med organisasjonene.