TEAM

I moderne organisasjoner blir det ofte jobbet i team eller grupper. Dette kan være prosjektgrupper sammensatt av spesialister eller hele avdelinger. Et godt team er en gruppe mennesker som har et felles mål, en klar oppgavefordeling, og er gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes.

Et effektivt team må lykkes med gode rollefordelinger og ha tillit til hverandres bidrag til helheten. Dette kommer ikke nødvendigvis av seg selv og mange team sliter med konflikter som hindrer at arbeidsoppgavene blir løst på en god måte.

Vi fokuserer aktivt på prosessene som skaper gode og effektive arbeidsformer. Vi styrer slike byggeprosesser aktivt. Vi knytter medlemmene av gruppen tett sammen og bygger gruppen ut fra det unike hvert medlem har med seg eller ”kan bidra med”. Vi benytter blant annet opplevelsesbaserte prosesser og leder relasjonsbyggingsprosessen, slikt at gruppen raskt blir slagkraftig. Gjennom prosessene blir styrker og eventuelle konflikter synlige slikt at de kan utvikles videre eller løses.