INTEAMMADE TRAINEEPROGRAM

Vi har over 10 år erfaring med utvikling og drift av traineeprogrammer.

Små og mellomstore organisasjoner i Norge, har stort utbytte av å sende sine traineer i et felles traineeprogram. Felles læring, utveksling av arbeidserfaring, faglig veiledning og nettverksbygging gir traineen og organisasjonen et stort fortrinn i starten av karrieren.

InTeamMade tilbyr fagsamlinger for eksisterende traineegrupper eller utvikling av hele programmer til organisasjoner, klynger, regioner eller fylker.

Sentralt i vårt tilnærming er å skape samhold og en trygg ramme for å kunne jobbe med emner som:
1. personlig utvikling
2. faglig utvikling
3. kommunikasjon
4. relasjonsbygging / ledelse
5. teamutvikling
6. utveksling av arbeidserfaring
7. veiledning av traineen
InTeamMade setter sammen fagsamlinger med et variert program som knytter faglige seanser sammen med opplevelsesbasert temaarbeid og sosial teambuilding.